Total Pageviews

Monday, September 22, 2008

Akmal Lewanai.......

Khodaya Paka Be Hesaba dawlat raka
Da che sa bankuna dee,tol zama ka
50 zara jreba zmaka me pakar da
Tata grana na da,ser me muda'aa ka

No comments: